Elenco Manga Italiani per Collana

Torna alla lista Collane | Pubblicazioni sulla collana Kappa Magazine / editore Star Comics
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Edizione Italiana Titolo Giapponese Storia Disegni Target Volumi Status
Adorabile BruttinaYayabusuAyano AyanokojiKazuo MaekawaShoujo1Interrotto
Blue HoleBurū HōruYukinobu HoshinoYukinobu HoshinoSeinen15Interrotto